HOME자료실취업관련취업자료

취업자료

제   목 : 송도 국제기구 인턴지원 프로그램

작성자 :취창업지원센터 작성일자 : 2016-12-22 조회수 : 346
가. 명 칭 : 송도 국제기구 인턴지원 프로그램       
나. 대 상 : 전국 대학 소속 대학(원)생       
다. 학생지원 및 선정안내          
  1) 지원기간 : 2016.12.23.(금)17:00 까지          
  2) 제출서류 : Application Form, Curriculum Vitae 각 1부           
  3) 선    정 : 2017.01.20.(금) 內 수시연락       
라. 근무기간, 포지션 및 급여 : 해당 기관에 따라 상이